Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г. Решение № 1664

Решение № 1664

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие за даване разрешение за възлагането на Проект за ЧИ на ОУП на основание чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ – наличие на явна фактическа грешка, имаща значение за предвижданията на плана

 

РЕШЕНИЕ № 1664

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет реши:

1. Дава предварително съгласие за възлагане на Проект за ЧИ на ОУП на община Велико Търново на основание чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ – наличие на явна фактическа грешка, имаща значение за предвижданията на плана.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да проведе необходимите административни и законови процедури.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ