Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г. Решение № 1665

Решение № 1665

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие за даване разрешение за възлагане на Проект за ЧИ на ОУП и Проект за ПУП – план за застрояване и Парцеларен план за обект: Пътническа въжена линия „Царевец-Арбанаси” и необходимите предпроектни (прединвестиционни) проучвания

 

РЕШЕНИЕ № 1665

                  

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, Великотърновският общински съвет реши :

1.Дава предварително съгласие за възлагане на Проект за ЧИ на ОУП, ПУП – план за застрояване, Парцеларен план за обект: Пътническа въжена линия „Царевец-Арбанаси” и изготвяне на необходимите предпроектни (прединвестиционни) проучвания.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да проведе необходимите административни и законови процедури.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ