Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г. Решение № 1670

Решение № 1670

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.04.2015 – 30.06.2015 година

 

РЕШЕНИЕ № 1670

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски общински съвет одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Николай Илиев Ашиков – Председател на Великотърновски общински съвет за отчетния период 01.04.2015 – 30.06.2015 година, в размер на 230.00 лева /двеста и тридесет лева/ по Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение.

 

2. На основание чл.15, ал.1 и чл.20 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, утвърдени с ПМС №115/03.06.2004 година, Заповед № РД 22-1185/01.06.2015 г. на Кмета на Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет одобрява отчета за извършените разходите за командировка в чужбина, от Николай Илиев Ашиков – Председател на Великотърновски общински съвет за отчетния период 01.04.2015 – 30.06.2015 година, в размер на 798.80 лева /седемстотин деветдесет и осем лева и осемдесет стотинки/ по Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1670-pr1.pdf)1670-pr1.pdf[Приложение № 1]45 Kb