Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г. Решение № 1672

Решение № 1672

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Доклад за проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ АД

 

РЕШЕНИЕ № 1672

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за информация Доклад от Снежана Атанасова Данева-Иванова за проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ АД.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ