Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 8 от 22.12.2011 г. Решение № 54

Решение № 54

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Определяне на общински съветници за състава на Комисията по чл.14 от  Наредбата за реда и условията за установяване на  жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища

 

РЕШЕНИЕ № 54

    

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.14 от Наредбата за реда и условията за установяване на  жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища Великотърновски общински съвет определя за членове на комисията общинските съветници:

 

Румен Тошев Димитров
Мирослав Трифонов Маринов
Анета Кирилова Маноилова


ВЯРНО:
         /Диляна Милева /                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
            /НИКОЛАЙ АШИКОВ/