Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г. Решение № 1673

Решение № 1673

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Доклад за проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, гр. София

 

РЕШЕНИЕ № 1673

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за информация Доклад от Мариян Стефанов Маринов за проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, гр. София.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ