Начало Заседания Протоколи Протокол № 89 от 27.08.2015 г.

 ПРОТОКОЛ № 89

 

от осемдесет и деветото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 27.08.2015 г. от 09.30 часа в залата на община В. Търново. Присъстват 36 общински съветника. Отсъства г-жа Петя Илиева.

 

Преди откриване на заседанието председателят на Общинския съвет се обърна към присъстващите:

Преди да започнем нашето заседание, искам да споделя някои моменти от последните няколко месеца. Имам чувството, че всеки месец е с разпределение на някаква офанзива: дали се лепят плочки, дали ще се слагат бордюри, дали ще се коси трева. Но последният месец беше по-интересен, защото това беше заменено с перо и като четох в медиите, какво се изписа, ми дойдоха на ума няколко свежи идеи, които искам да споделя с вас.

Първата: този екран, който е сложен на общината, наистина е много дразнещ, обаче в далечната 2008 г., ако не знаете, Велико Търново беше вторият град в страната, който имаше такъв екран и д-р Рашев предвидливо тогава (сигурно е знаел, че може да дойде момент, в който да се дискутира) съгласно договора, който беше направен тогава, се плаща наем, плащат се всички консумативи като ток и 30 % от рекламното време е дадено на община Велико Търново.

Другото, което мисля, че също дразни някои хора, това е този лоби бар. Не може на челото на общината да се пие водка, бира, ракия и т.н. Така че предлагам и него да закрием; още повече че в подземието на общината се е разгърнал цял ресторант. Да не говорим за западното крило – някакви реститути, върнали си сградата; предлагам там направо да се пристъпи към национализация и да си върнем крилото.

Второ, забелязвам, че има голяма носталгия към миналото и предложението ми е в тази насока: като махнем екрана, да направим един бюст на другаря Тодор Живков и ако не подкрепите това, може пък да дадем право всеки един да си сложи неговия портрет вкъщи.

Другото, което кореспондира с нашия красив център, това е паметникът „Майка България”. Не зная дали си спомняте, че дълги години я нямаше короната на главата на Майка България. Къде се намери Ганчо Карабаджаков, та чак я позлати? Там според мен отиваше една хубава позлатена петолъчка, която щеше в унисон с преживяванията на хората и с носталгията от миналото.

Другарите социалисти четири години се опитваха да ни внушат и да разясняват кое как не може да стане. Като започнаха от „Водния цикъл”: „Оттам ще фалираме общината” и какво ли още не се изприказва месеци наред. Водният цикъл приключи. После беше темата „Как няма да може да се асфалтират улиците”. Улиците се асфалтираха. Сега: как тротоарите били лошо изпълнени, а забравиха, че 40 години не е пипван нито един тротоар. А се сещате какво обещаваха. Те една Бузлуджа не си ремонтираха. Хората пускат анекдоти, че приличала на летяща чиния и ако се натоварели, да тръгнат с нея. Но поне да я ремонтират, защото със счупена чиния няма къде да тръгнеш.

Опитваха се да внушат на хората, че ще фалираме общината. Така говореха и за Онкологичния център. Не дай, Боже, нещо да закриваме, което се закрива от самосебеси, веднага почват да правят политика. И накрая се стигна даже и до лични нападки срещу председателя. Бил съм приватизирал пътя и съм искал да го купя. Искам да ви покажа скица на имота от точка 17, за да ви покажа какъв път щял да вземе „Фолксваген”. Но няма никакво значение дали това отговаря на истината, или не. Въпросът е да се хвърли в пространството, пък после обяснявай…

Всичко това се прави тенденциозно, да не кажа платено. Навремето, може би е било през 1967-1968 г., си спомням как един път моята баба говореше на дядо ми и се оплакваше от тогавашното управление, а дядо ми се обръщаше на изток, кръстеше се и казваше: „Боже, прости им, те не са виновни, акълът им толкоз”.

Девети септември заварва дядо ми със смъртна присъда в Сливенския затвор и за благодарност, като активен борец против фашизма, тогавашните комунисти му предлагат да стане шеф на тогавашната милиция в град Ямбол. Тогава дядо ми казал: „Другари, как ще ме правите шеф, аз съм с трето килийно образование?”. И знаете ли какво е станало? Назначили един с второ килийно образование.

Наближават избори, малък град сме, повечето се познаваме. Не правете така, че утре, като свършат изборите, да се срамувате да се гледаме един друг в очите. Партиите идват, някои си отиват, хората остават. Аз мисля, че през тези четири години винаги съм давал пример, как трябва да бъдем толерантни, как трябва да се уважаваме един друг, защото преди всичко сме човеци и след това сме някакви си други в очите на хората или в собствените си очи. Апелирам, малко остава до изборите, винаги си спомняйте това, защото човешките отношения са най-ценното нещо, което е дадено на човека и го отличава от животните.

 

Г-н Николай Ашиков съобщи, че в залата е налице необходимият кворум и откри 89-тото заседание на Великотърновския общински съвет.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии за първо полугодие на 2015 г., Вх. № 3673/07.08.2015 г.

2. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2015 г., Вх. № 3687/13.08.2015 г.

3. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.07.2015 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 г., Вх. № 3690/14.08.2015 г.

4. Изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 3623/14.07.2015 г.

5. Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Възлагане на обществен превоз на пътници по линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми, Вх. № 3681/12.08.2015 г.

6. Закриване на Дом за деца, лишени от родителски грижи „Христо Смирненски“ с. Балван, Вх. № 3679/11.08.2015 г.

7. Допълнение към Решение № 1633/30.07.2015 г., Вх. № 3710/19.08.2015 г.

8. Освобождаване на учениците от Спортно училище от такса за ползване на общежитие, Вх. №3711/19.08.2015 г.

9. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3682/12.08.2015 г.

10. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3683/12.08.2015 г.

11. Питане от Стоян Витанов и Петко Тюфекчиев – общински съветници, Вх. № 3713/19.08.2015 г.

12. Питане от Стоян Витанов и Петко Тюфекчиев – общински съветници, Вх. № 3714/19.08.2015 г.

13. Намаляване на началната цена за продажба на имот, с. Арбанаси, Вх. № 3712/19.08.2015 г.

14. Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и определяне на метод за приватизация на имот в гр. В. Търново, Вх. № 3719/20.08.2015 г.

15. Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху общинска земя, Вх. № 3698/14.08.2015 г.

16. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Велчево, Вх. № 3699/14.08.2015 г.

17. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, гр. В. Търново, Вх. № 3700/14.08.2015 г.

18. Предоставяне на право на ползване върху общинска земя, гр. В. Търново, Вх. № 3705/17.08.2015 г.

19. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3697/14.08.2015 г.

20. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Килифарево, Вх. № 3701/14.08.2015 г.

21. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Пчелище, Вх. № 3702/14.08.2015 г.

22. Допълване на Решения № 1479/29.09.2011 г. и № 873/26.09.2013 г. на ВТОбС за разпределяне на средствата по &17 от ППЗУПГМЖСВ, Вх. № 3691/14.08.2015 г.

23. Включване на общинско жилище в списъка на жилищата за продажба, Вх. № 3676/10.08.2015 г.

24. Включване на общинско жилище в списъка на жилищата за продажба, Вх. № 3692/14.08.2015 г.

25. Включване на общинско жилище в списъка на жилищата за продажба, Вх. № 3693/14.08.2015 г.

26. Включване на общинско жилище в списъка на жилищата за продажба, Вх. № 3694/14.08.2015 г.

27. Включване на общинско жилище в списъка на жилищата за продажба, Вх. № 3695/14.08.2015 г.

28. Одобряване проект за ПУП, с. Леденик, Вх. № 3685/13.08.2015 г.

29. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 3688/14.08.2015 г.

30. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Арбанаси, Вх. № 3689/14.08.2015 г.

31. Изменение на Решение № 1603/25.06.2015 г. на ВТОбС относно приет график на заседанията на Великотърновски общински съвет, Вх. № 3716/20.08.2015 г.

 

Г-н Ашиков обяви, че е постъпило уведомление за промяна името на една от групите в Общинския съвет и прочете уведомлението с вх. № 3726 от 24.08.2015 г., с което групата общински съветници от ПП „Новото време” обявяват, че променят името си на Група ПП „Българска демократична общност”, като съставът на групата остава без промяна: ръководител на групата – Любен Велчев, членове: Калина Михайлова Широкова, арх. Николай Стефанов Георгиев, Иван Александров Ангелов, Радка Маринова Крумова.

Председателят на Общинския съвет направи предложение за включване на две нови точки в проекта за дневен ред:

Точка 1 с вх. № 3723 от 21.08.2015 г. относно „Избор на временно изпълняващ длъжността „кмет на кметство Балван”;

Точка 9 с вх. № 3731 от 26.08.2015 г. относно „Изготвяне на предложение за съдебни заседатели”.

Г-н Ашиков даде думата за изказвания по проекта за дневен ред.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Уважаеми г-н Ашиков, това, което направихте преди малко, беше за пореден път незачитане на правила, които ние сме въвели за управление и разпореждане в тази зала. В Правилника на ВТОС е записано: „Право на лично обяснение се дава в края на дневния ред”. Това, което Вие си позволихте, беше категорична и ясна демонстрация на незачитане на правила, които ние трябва да даваме с личния си пример. Няма да влизам по-дълбоко в нещата и в коментарите, за да не се преекспонира и експлоатира, но съм категорично против това, което направихте.

За протокола: за пореден път ще задам въпрос: Защо все още чакаме становище на Общинската администрация по произнасяне на предложение, което аз съм направил „за” или „против” да имаме алея на българските царе? За следващото заседание аз ще отправя нарочно питане, за да мога да видя публично какъв ще бъде Вашият отговор – „за” и защо; „не” и защо „не”.

Към проекта за дневен ред: Предлагам точка 30 от проекта за дневен ред с вх . № 3689 от 14.08.2015 г. да стане точка 15. Не намирам обяснение и мотиви, как може точка с толкова горещ дебат, проведен в комисиите, да бъде оставена последна, а и мисля, че тя по принцип, по реда на подреждането, трябва да бъде в началото.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Ашиков, бях захласнат от премъдрите Ви слова, от тирадата, която впечатли и на която ръкопляска част от залата. Толкова беше впечатляващо, че кметът даже излезе от залата, вероятно за да води телефонен разговор или защото не можеше да слуша това, което Вие говорите.

Г-н Ашиков, не си играйте с огъня, който Вие палите! Аз слушах много внимателно, Вие излъгахте тази зала. Не искам да изпадам в подробности, но съм длъжен да разсея това внушение, което Вие направихте. Кога сме гласували, кога сме били срещу диспансера? Посочете ми протокол, в който е написано! Няма човек, който да е гласувал от групата на БСП срещу това. Не може да лъжеш така брутално тази зала. Не може да лъжеш брутално за Водния цикъл. Колко пъти гласувахме? Това, че ние сме предупредили, че това ще доведе до сериозни финансови проблеми, това е наше право не само, то е наше задължение. И тук се спекулира по такъв елементарен, евтин начин с това. Някак е невнятно за един председател, който четири години ни пише дневния ред. Така че не си позволявайте! Г-н Димитров Ви го каза, но ако имате да казвате нещо на някой журналист или на такъв като мен, кажете го или кажете име. Не се занимавайте с чиниите! Вие самият сте били член на БКП едно време. Какво ми говорите за 1944 година? Защо сте станали член на БКП? Сега сте член на ГЕРБ, утре кой знае на коя партия. Така че не злоупотребявайте, г-н Ашиков!

 

Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване постъпилите предложения за промяна на дневния ред:

Предложението за включване на нова точка 1 – „Избор на временно изпълняващ длъжността „кмет на кметство” на Балван”, беше подложено на гласуване и прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Предложението за включване на нова точка 9 относно „Изготвяне на предложение за съдебни заседатели” беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Предложението на г-н Димитров за преместване на точка 30 с вх . № 3689 от 14.08.2015 г. от проекта за дневен ред като точка 15 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, 13 „въздържал се”.

Целият дневен ред, заедно с гласуваните промени, беше подложен на гласуване.

Дневният ред на заседанието беше приет с 32 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Балван, Вх. № 3723/21.08.2015 г.

2. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии за първо полугодие на 2015 г., Вх. № 3673/07.08.2015 г.

3. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2015 г., Вх. № 3687/13.08.2015 г.

4. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.07.2015 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 г., Вх. № 3690/14.08.2015 г.

5. Изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 3623/14.07.2015 г.

6. Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Възлагане на обществен превоз на пътници по линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми, Вх. № 3681/12.08.2015 г.

7. Закриване на Дом за деца, лишени от родителски грижи „Христо Смирненски“ с. Балван, Вх. № 3679/11.08.2015 г.

8. Допълнение към Решение № 1633/30.07.2015 г., Вх. № 3710/19.08.2015 г.

9. Освобождаване на учениците от Спортно училище от такса за ползване на общежитие, Вх. №3711/19.08.2015 г.

10. Изготвяне на предложения за съдебни заседатели, Вх. № 3731/26.08.2015 г.

11. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3682/12.08.2015 г.

12. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3683/12.08.2015 г.

13. Питане от Стоян Витанов и Петко Тюфекчиев – общински съветници, Вх. № 3713/19.08.2015 г.

14. Питане от Стоян Витанов и Петко Тюфекчиев – общински съветници, Вх. № 3714/19.08.2015 г.

15. Намаляване на началната цена за продажба на имот, с. Арбанаси, Вх. № 3712/19.08.2015 г.

16. Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и определяне на метод за приватизация на имот в гр. В. Търново, Вх. № 3719/20.08.2015 г.

17. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Арбанаси, Вх. № 3689/14.08.2015 г.

18. Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху общинска земя, Вх. № 3698/14.08.2015 г.

19. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Велчево, Вх. № 3699/14.08.2015 г.

20. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, гр. В. Търново, Вх. № 3700/14.08.2015 г.

21. Предоставяне на право на ползване върху общинска земя, гр. В. Търново, Вх. № 3705/17.08.2015 г.

22. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3697/14.08.2015 г.

23. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Килифарево, Вх. № 3701/14.08.2015 г.

24. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Пчелище, Вх. № 3702/14.08.2015 г.

25. Допълване на Решения № 1479/29.09.2011 г. и № 873/26.09.2013 г. на ВТОбС за разпределяне на средствата по &17 от ППЗУПГМЖСВ, Вх. № 3691/14.08.2015 г.

26. Включване на общинско жилище в списъка на жилищата за продажба, Вх. № 3676/10.08.2015 г.

27. Включване на общинско жилище в списъка на жилищата за продажба, Вх. № 3692/14.08.2015 г.

28. Включване на общинско жилище в списъка на жилищата за продажба, Вх. № 3693/14.08.2015 г.

29. Включване на общинско жилище в списъка на жилищата за продажба, Вх. № 3694/14.08.2015 г.

30. Включване на общинско жилище в списъка на жилищата за продажба, Вх. № 3695/14.08.2015 г.

31. Одобряване проект за ПУП, с. Леденик, Вх. № 3685/13.08.2015 г.

32. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 3688/14.08.2015 г.

33. Изменение на Решение № 1603/25.06.2015 г. на ВТОбС относно приет график на заседанията на Великотърновски общински съвет, Вх. № 3716/20.08.2015 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСТНО: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Балван, Вх. № 3723/21.08.2015 г.

 

Г-н Ашиков прочете предложението по точка 1 и го подложи на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1674

 

      На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет избира Веска Стефанова Михайлова, ЕГН 5904161598 за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Балван до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

 

След като беше избрана за временно изпълняващ длъжността, г-жа Веска Стефанова Михайлова положи клетва.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии за първо полугодие на 2015 г., Вх. № 3673/07.08.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 2 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1675

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г.

 

Приложение: Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2015 г., Вх. № 3687/13.08.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 3 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1676

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

                                                                                                                                       

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към

30.06.2015 година - Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от нея.    

2. Инвестиционна програма 2015 година - Отчет към 30.06.2015 година - Приложение №3.

3. Информация за Актуализиран бюджет 2015 към 30.06.2015 година по разпоредители

с бюджетни кредити, съгласно чл.125, ал. 4 от ЗПФ - Приложение №4.                   

4. Информация за касовото изпълнение на приходите и разходите на сметките за средства от Европейския съюз на Община Велико Търново към 30.06.2015 г. - Приложение №5.

5. Информация за структурата и размера на дълга на Община Велико Търново

към 30.06.2015 г. - Приложение №6.       

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.07.2015 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 г., Вх. № 3690/14.08.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 4 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев – въздържал се, Стефан Антонов – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Стоян Витанов – въздържал се, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 4 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1677

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.07.2015 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

IIІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

107

107

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

107

107

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

107

107

Общински такси

2700

12

12

- за ползване на общежития и други по образованието, в т.ч.:

2708

12

12

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

12

12

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-107

-107

- Внесен ДДС (-)

3701

-63

-63

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-63

-63

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-44

-44

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-44

-44

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

 

12

12

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

 

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)

§§

Всичко:

ІІІ тр.

Трансфери м/у бюджети (нето)

6100

27 900

27 900

получени трансфери /+/

6101

27 900

27 900

-Дирекция "Култура и туризъм"

6101

27 900

27 900

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-8 806

-8 806

- Дирекция "Център за социални услуги"

6109

8 806

8 806

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

 

27 900

27 900

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

27 912

27 912

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІІ тр.

Помощи и дарения от страната

4500

3 405

3 405

- текущи помощи и дарения от страната

4501

3 405

3 405

-Дирекция "Култура и туризъм"

3 405

3 405

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

 

3 405

3 405

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

 

3 405

3 405

ТРАНСФЕРИ

§§

Всичко:

ІІІ тр.

Трансфери м/у бюджети (нето)

6100

0

0

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-26 860

-26 860

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6109

4 688

4688

- Килифарево

6109

1 795

1 795

- Дирекция"Култура и туризъм"

6109

20 377

20 377

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

3 405

3 405

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

 

31 317

31 317

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 3 Образование

12 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

12 лв

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

0 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-8 806 лв

Център за социални услуги

8 806 лв

3. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

27 900 лв

Група 3 Култура

27 900 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

27 900 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

 

27 912 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

1 795 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

1 795 лв

- в т.ч.:

Кметство Килифарево

1 795 лв

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

16 331 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

16 331 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

16 331 лв

3. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

23 782 лв

Група 3 Култура

23 782 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

23 782 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

 

41 908 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-134 201 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-134 201 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

-1 795 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

-1 795 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-1 795 лв

2. Функция 3 Образование

26 228 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

21 540 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

4 688 лв

3. Функция 4 Здравеопазване

3 019 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

3 019 лв

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

-3 019 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

-3 019 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-3 019 лв

5. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

    на околната среда

26 034 лв

Група 1 Жилищно строителство

10 752 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

14 116 лв

Кметство Ресен

-3 364 лв

Група 2 Опазване на околната среда

15 282 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

12 508 лв

Кметство Ресен

2 774 лв

6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

-9 410 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

-9 410 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-10 000 лв

Кметство Ресен

590 лв

7. Функция 8 Икономически дейности и услуги

54 641 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

54 641 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

54 641 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

 

-38 503 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

 

3 405 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

 

31 317 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

 

3. Променя Приложение 2 от Решение №1637/30.07.2015 г., съгласно Приложение 2 към настоящото решение.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 3623/14.07.2015 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Първо искам да подчертая, че аз не бях съгласен тази точка да бъде включена в дневния ред по причини, обясними за всички - становището на Администрация мина на всички комисии и то не беше подкрепено. Да, направени са коментари, но никъде ние не разбираме, че то е подкрепено, за да даде основание на Председателския съвет тази точка да се включи в дневния ред. Колегата си беше в правото в началото на това заседание да стане и да си го предложи. За пореден път ви информирам за силовото определяне на дневния ред или за проекта за дневен ред за заседанията на Общинския съвет.

По същество. Аз няма как да подкрепя това предложение с лично обяснение, което за мен е изключително важно. А това лично обяснение е, че отговорът се съдържа в отговора на становището на Администрацията, т.е. становището на кмета Даниел Панов, в което аз си задавам един риторичен въпрос, защото ако задам нарочен въпрос, няма да получа правилния отговор. На миналото заседание аз бях отправил питане към кмета, на което аз получих много нетрадиционен, заобикалящ съдържанието на самия въпрос отговор. Защо? Защото аз питам едно, а получих отговор за съвсем различно.

Тук е моментът обаче, да благодаря на администрацията, че за пореден път тя демонстрира самочувствие и сили да си признае нещо, което е очевадно от години наред. Зачитам ви тяхното становище, а не мои предположения, мотиви и каквото и да е: „В заключение Ви уведомявам, че към настоящия момент в отдел „Управление на собствеността”, Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки” се извършва цялостен анализ и пълна преработка на текстовете на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. ( Забележете! Това е имуществото на нашите съграждани.) Основната цел на тези действия е пълен синхрон с нормативната уредба и избягване на противоречиви текстове и изчистване на проблемите”.

Какво по-хубаво от това аз да затворя този четиригодишен мандат с високо вдигната глава и да зная, че е имало проблем, който много пъти съм посочвал, но не е виждал разбиране в тази зала. Точно заради това, знаейки, че има порок в нашата нормативна уредба, не мога да подкрепя предложение, което ще носи провокация във всяко едно от последващите решения. Благодаря на Общинската администрация, че намерили сили да си признаят!

Г-жа МАРИНЕЛА ДЖАРТОВА – началник отдел „Управление на собствеността”: За да внеса яснота по всичко, за което ще говорим, предложението за изменение и допълнение на Наредбата касае текст, с който се предлага наемите от предоставени помещения в сгради на училища, публична общинска собственост, в седемдневен срок да бъдат превеждани от сметката на общината по банковите сметки на училищата. С няколко думи, това е предложението за промяна в тази наредба.

Становището, което Общинската администрация е изготвила и е представено на Вашето внимание, е изготвено с общите усилия на Дирекция „Образование, социални дейности и спорт” и съответно Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки”. В това становище е наблегнато най-вече на текстове от ЗНП, които не трябва по никакъв да бъдат избягвани при прилагане текстовете на общинските наредби.

Ще кажа, че съвсем не съм съгласна с употребената от г-н Димитров дума „порок” в наредбата. Тези действия, които ние сме предприели по анализ и преработка на нашата наредба, са предизвикани най-вече от това, че последните промени в тази наредба ставаха на парче, което създава опасност някои от текстовете вътре в наредбата да противоречат един на друг. Затова решихме да направим един цялостен анализ на всички текстове и да преценим тяхното съответствие със законовите норми. Още повече, че този седемдневен срок е технологично неизпълним. Няма как да се случи това действие в седемдневен срок - от банковата сметка на общината да се прехвърлят към банковите сметки на училищата.

Ще вземем предвид предложението на г-н Тюфекчиев при подготовката на новите текстове на наредбата. Много се надявам в първите заседания на следващия Общински съвет тя да бъде готова и да бъде предоставена на вашето внимание за приемане и утвърждаване.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз не съм съгласен с това, което беше упоменато като мой коментар. В правото има конкретна терминология, която може ясно и по категоричен начин да насочи тези, които следят и контролират нашите решения – областния управител и прокуратурата. Когато има порок, когато е компрометирано, това със сигурност заостря вниманието на когото и да е.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Тъй като съм вносител на това предложение, искам да ви запозная с някои неща и да направя коментар относно становището.

Защо направих това предложение? Направих това предложение, за да няма двоен стандарт при връщането на наемите в учебните заведения. Има празнота в Наредбата и тази празнота можеше и може да се оправи още в този мандат. Ние продължаваме да работим и няма смисъл да прехвърляме проблемите на следващия общински съвет; в момента имаме редовно заседание, предстои ни още едно заседание. Ще ви прочета един коментар относно становището, тъй като съм се запознал с цялата нормативна база:

Коментар на становището на Общинската администрация по предложението за изменение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Твърди се, че предложението общината да увеличава бюджетите на общинските училища със сумите от наеми, постъпили по сметка на общината, по силата на договори, сключени след предложение на съответния директор на училище е уредено в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, без да се посочи конкретната разпоредба. Причината е, че такава няма.

Твърди се, че чл. 41, 6 от ЗНП има отношение по направеното предложение. Вероятно защото сочи, че училищата имат право на приходи от собственост, на наеми от имоти, когато притежават такива. Земи, гори и други – частна общинска собственост. Предложението обаче се отнася за приходите от публичната общинска собственост – имотите, в които училищата осъществяват дейността си и становището не е адекватно.

Правилно и законно договорите за ученическите бюфети се сключват от кмета. За да има ясни отговорности и контрол, сумите от наемите постъпват по сметката на общината. Няма съмнение, че училищата имат право на тези средства. Но невярно в становището се твърди, че закон или наредба урежда задължение на общините да превеждат тези наеми по бюджетните сметки на училищата. Както е посочено, общината предоставя на училищата парите от наемите по „целесъобразност”. Т.е., създадена е система на заявка-молба от училището, преценка за целесъобразност от администрацията и кмета, превод или отказ по сметката на училището. Архаична отживелица от времето преди делегирането на бюджетите на директорите. Това е система, която може да бъде наречена с много имена, но не и да бъде определена като „коректна”, както се твърди в становището.

Ако предложеният седемдневен срок за препращане на средствата от наеми от общината в съответното училище се вижда твърде кратък, нека бъде месечен, нека бъде тримесечен, но да има срок.

Предложението създава контрол за събираемостта на наемите от публичната общинска собственост на училищата. Защото ако наемателят не се издължава навреме и парите не постъпват по сметката на училището, общината ще бъде сигнализирана незабавно от директора и към некоректния търговец ще бъдат насочени действия. Няма да има възможност за „отсрочки” и други, нерегламентирани в договорите за наем отношения.

В заключение ще изтъкна, че съм съгласен с направената в становището констатация, че липсва синхрон между нормативната уредба на общината и законодателството. Отлагането на всеки наболял проблем за следващия мандат не е проява на загриженост към общината. Нарича се абдикиране от отговорност.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ – кмет на община Велико Търново: Това, което аз мога да кажа, е, че няма двоен аршин, както се изказахте. По принцип нека наредбите да се разглеждат като цяло. Във всяка една наредба има известни пропуски, които действително трябва да се поправят, но в момента целенасочено става дума за тези приходи. Не зная дали някой знае за каква сума точно става въпрос.

Става въпрос за общо 18 000 лв. на година. Няма наем, който да не е преведен на даденото училище. На територията на общината има 26 училища и наемите са превеждани най-късно до шест месеца. Ако разделите 18 000 лв. на 26 училища, нямат и по 1000 лв., по 500 лв. влизат в училищата от наемите и няма училище, което да не е получило тези приходи.

Този срок от седем дена действително е нецелесъобразен. Това, което Администрацията предлага, е всяка една наредба, ако има някакъв пропуск или някакво предложение, да се направи първо анализ и след това всички допълнителни предложения, които имате, да се вкарат в наредбите и тогава да се направят.

Моето предложение и предложението на Администрацията е да се направи цялостен анализ на Наредбата за общинската собственост и тогава всички промени, които се подготвят, да се включат в нея. Това действително може да стане в следващия мандат. Времето до края на септември е малко, така че нямаме възможност да направим това.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Съгласно Правилника за дейността на Общинския съвет измененията и допълненията на наредбите се приемат на две четения. Предлагам двете гласувания да се проведат в едно заседание съгласно чл. 75, ал. 2 от Правилника.

Предложението беше подложено на гласуване и прието с 29 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

Приемането на измененията на наредбата на първо четене беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков – въздържал се, Тодор Тодоров - въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Деян Хаджийски - въздържал се, Тихомир Георгиев - въздържал се, Красимир Калчев - въздържал се, Николен Стойнов - въздържал се, Александър Нанков - въздържал се, Росен Иванов - въздържал се, Михаил Харалампиев – въздържал се, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - въздържал се, Иван Александров - въздържал се, Радка Крумова – въздържал се, Николай Георгиев - въздържал се, Пламен Радонов - против, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - въздържал се, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше отхвърлено с 10 „за”, 2 „против” и 17 „въздържал се”.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Възлагане на обществен превоз на пътници по линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми, Вх. № 3681/12.08.2015 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да кажа, че за пореден път не одобрявам начина, по който се изписва гласуването в постоянните комисии, тъй като по този начин не се отразява кой е бил „за”, „против” и „въздържал се”. Тъй като аз съм против това предложение, правя официално предложение за отлагане на тази точка с много сериозни мотиви.

Няма такава установена практика в този Общински съвет години преди изтичането на който и да е срок, да се взема решение, изпреварващо редица обстоятелства. Аз в момента ще изтъкна само едно: Каква е гаранцията, че през 2017 г. икономическата обстановка, в която трябва да се вземе подобно решение, няма да бъде по-различна от сега съществуващата? Това, което се демонстрира в момента с това предложение, е изключително нелицеприятно. Явно някои хора са притеснени дали в следващия Общински съвет ще имат гарантирано мнозинство, за да си гарантират този комфорт, който в момента вие ще дадете. Дайте ми един-единствен пример от работата на този Общински съвет, в който се взело подобно решение години напред, преди изтичането на който и да е договор. И ако вие гласувате това нещо, аз още на следващото заседание ще направя предложение към г-н Кмета на тази община: всички договори, които към настоящия момент не са изтекли, да ги гласувате на следващото заседание, без значение дали са сключени миналата седмица, или имат някаква давност - три или пет години, за да може наистина тези, с които са сключени, да си гарантират един абсолютен комфорт, с който вие да кажете: „Майната ви на всички граждани!”.

Задавам един риторичен въпрос: Защо нито един от вас, разглеждайки темата в постоянните комисии, не зададе въпроси, които ние задавахме в миналия Общински съвет: какви ще са условията, какви ще са критериите, какъв ще бъде договорът и пр.? Защо такова безразличие към всичко това, което е обвързано с житието на нашите съграждани?

Още един конкретен пример: Защо няма становище на кмета, съгласен ли е или не е съгласен при тази часова разлика да се извършва транспорт Велико Търново – Велчево? Давам го примерно. Някой говорил ли е с хората от населеното място във Велчево, такава, каквато беше практиката в миналия Общински съвет? Предполагам, че не, защото аз говорих и имам определени опасения. Затова ви предлагам тази точка да бъде отложена. Има достатъчно време. Аргументите, че може би евентуално щяло да бъде обжалвано, моите уважения! Това е абсолютно несъстоятелно. Има си законови регламентирани срокове, които ние трябва да спазваме.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Аз подкрепям това, което каза Румен Димитров, но съображенията ми са други. Общинският съвет не може да реши да проведе процедура по Закона за обществените поръчки, тъй като няма място този закон. Това е право единствено на възложителя, не можем ние да вземаме решение да проведе процедура по Закона за обществените поръчки.

Г-жа ГАЛИНА МАРИНОВА – главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура”: Единственият мотив, за да се внесе сега това предложение, е, че при предишната обществена поръчка вече сме длъжни според регламента да минава по ЗОП или на концесия. Предишната обществена поръчка, която обявихме, решенията бяха от 26.09.2013 г. На 20.12.2013 г. беше качено на сайта на обществените поръчки, но поради обжалване и процедури договорите успяхме да ги сключим чак през януари 2015 г. Получава се един вакуум. Примерно линията за Пловдив за известно време нямаше как да бъде изпълнявана.

Г-н Михайлов, прав сте за това, но това е записано в Наредбата, че Общинският съвет взема решение за провеждане процедура по ЗОП или на концесия.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Законът е ясен. Кметът трябва да реши.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ще направя изказа си така: аз нямам друг спомен за община Велико Търново общински съветник два пъти да е събарял процедура порази незаконосъобразни текстове. Това съм аз. В миналия мандат два пъти отложихме до доуточняване и изясняване на правните казуси, които бяха предложени от страна на Общинската администрация, затова към настоящия момент имам право да не се съглася с някои от доводите на Администрацията и ви моля да бъдете по-акуратни!

 

Г-н Александър Нанков заяви, че няма да участва в гласуването по точката.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Димитров за отлагане на точката.

Предложението за отлагане на точката беше прието с 14 „за”, „против” няма, 13 „въздържал се”.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Закриване на Дом за деца, лишени от родителски грижи „Христо Смирненски“ с. Балван, Вх. № 3679/11.08.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 7 с вх. № 3730 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - против, Стефан Антонов – въздържал се, Лидия Прокопова - против, Желка Денева - против, Петко Тюфекчиев – против, Стоян Витанов - против, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – въздържал се, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Резултатите от гласуването бяха следните: 19 „за”, 6 „против”, 3 „въздържал се”.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Предлагам да прегласуваме предложението. Имаше грешки в преброяването.

Предложението по т. 7 беше подложено на прегласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - против, Стефан Антонов – против, Лидия Прокопова - против, Желка Денева - против, Петко Тюфекчиев – против, Стоян Витанов - против, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – въздържал се, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 20 „за”, 7 „против”, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1678

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36в, ал.1, т.2, ал. 2 и ал.3, т.1, ал. 5 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Проект „Бъдеще за всяко дете“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Схема BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставим нито едно дете, Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността, График за изпълнение на дейностите по Проект „Бъдеще за всяко дете“, Годишни планове за 2015 г. и за 2016 г. към Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 г., Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие за закриване на Дом за деца, лишени от родителски грижи „Христо Смирненски“ с. Балван, общ. Велико Търново, считано от 01.10.2015 г.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за закриване на Дом за деца, лишени от родителски грижи „Христо Смирненски“ с. Балван, общ. Велико Търново, считано от 01.10.2015 г. пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за продължаване на процедурата, съгласно разпоредбите на чл. 36в от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

3. В изпълнение на Решение № 1514 от 26.03.2015 г. на Великотърновски общински съвет се предоставя за нуждите на социалната услуга в общността от резидентен тип Кризисен център за деца жертви на трафик и/или насилие, с. Балван, общ. Велико Търново, с капацитет 15 места, считано от 01.10.2015 г., сграда публична общинска собственост, актувана с АПОС № 4232/ 26.06.2007 г.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Допълнение към Решение № 1633/30.07.2015 г., Вх. № 3710/19.08.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 8 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1679

 

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общинска съвет утвърждава маломерни паралелки в Спортно училище – Велико Търново за учебната 2015/2016 година, както следва:

 

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Общ брой ученици

КЛАС

БР.ПАРАЛЕЛКИ

БР.УЧЕНИЦИ В МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ

РАЗЛИКА ДО ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ МИНИМУМ

по чл.11, ал.1 т.2 и т.3

по чл.11а, ал.1

Спортно училище гр. Велико Търново

205

V

1 самостоятелна

15

 

3

VІI

1 самостоятелна

17

 

1

1 самостоятелна

16

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Освобождаване на учениците от Спортно училище от такса за ползване на общежитие, Вх. №3711/19.08.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 9 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1680

 

На основание чл. 17, ал.1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет реши учениците от Спортно училище – Велико Търново, които ползват общежитие в гр. Велико Търново да не заплащат такса по реда на чл. 25, ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново за учебната 2015/16 год.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изготвяне на предложения за съдебни заседатели

 

Г-н Ашиков даде думата за изказвания по предложението.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложения списък с имена на съдебни заседатели. Резултатите бяха следните:

Нина Иванова Кожухарова - 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Емилия Пенчева Атанасова - 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Тодор Живков Начев - 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Стефан Николов Стоянов - 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Славина Грозданова Здравкова - 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Пенка Борисова Пенчева – Китанова - 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Анка Ангелова Григорова - 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Кристина Стефанова Стефанова - 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Мариета Генчева Петрова - 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Емилия Петрова Иванова - 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Маргарет Иванова Станчева - 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Бисера Минкова Дживдерова - 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Александър Валериев Цанков - 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Диляна Стоянчева Милева – Теодосиева - 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Вероника Стефанова Тодорова - 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Катя Борисова Стефанова - 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1681

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Великотърновски общински съвет предлага на Окръжен съд – Велико Търново кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Велико Търново, съгласно приложения списък, неразделна част от това решение.

 

Приложение: съгласно текста.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3682/12.08.2015 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам само да подчертая за протокола, че във връзка с това питане аз съумях да намеря в своя личен архив точно седем предложения към проекта за Инвестиционната програма. Специално за тези участъци, за които ще стане дума, аз се опитвах да убедя както миналото ръководство на тази община, така и настоящото ръководство на тази община, че наистина тези пешеходни обходи са от първостепенна важност. В този мандат имах принципно съгласие на кмета на община Велико Търново, че това ще се случи, и се надявам отговорът да бъде положителен и наистина да затворим този четиригодишен мандат с отремонтирани пешеходни подходи, които толкова дълго никой не намери време да обезпечи нито финансово, нито да ги отремонтира.

Г-н Димитров прочете питането си относно отремонтиране на пешеходни подходи.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз винаги съм казвал, че когато някой заслужава нещо, трябва да си го получава. Комплимент, г-н Кмете, защото това, което демонстрирате, са едни чисто човешки качества, които не всеки има. В момента на Вас ви стиска да си признаете, че ние сме прави – че наистина пешеходните подходи са проблемни.

Благодаря Ви за това, че все пак сте отделили от времето си - Ваше и на Общинската администрация, и давате някаква гаранция, че това ще бъде елиминирано като един сериозен проблем за великотърновци!

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3683/12.08.2015 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Задавам питането си с една уговорка – че аз също съм любител на моторни спортове; без значение дали са мотоциклетни, или автомобилни. Но категорично не съм съгласен с това „активно” мероприятие, което беше проведено в централната градска част, и то под прозорците на община Велико Търново и в централния градски парк „Майка България”. В тази връзка Ви задавам тези въпроси.

Г-н Димитров прочете питането си във връзка с проведено автомобилно състезание и добави:

Този въпрос беше провокиран не само от проведеното състезание, но и от коментари, че еди-кои си хора започват да мислят за младежите, които се занимават с този вид спорт. И аз мога да задам един риторичен въпрос: Къде бяха всички тези, които сега, точно преди кампанията, започнаха да ги обгрижват толкова „активно”, къде бяха, когато имаше проблеми с полигона, когато беше мръсно, когато трябваше да се чисти, когато трябваше да се пълнят дупките, за да могат те да упражняват своя спорт?

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Уважаеми г-н Кмете, аз благодаря за лекцията, която не изнесохте само на мен, а вероятно и на всички наши съграждани, четейки протоколите от днешното заседание, какво всъщност представлява състезанието, какви са автомобилите. Аз още в самото начало на моя изказ казах, че аз толерирам всички моторни състезания, но не мога да се съглася, че мерките за безопасност бяха на необходимото ниво, категорично. Това че нищо не се е случило, мога само да кажа, че сме извадили късмет. Не може само с една или две автомобилни гуми пред което и дърво ние да мислим, че сме взели абсолютно всички мерки за безопасност.

Второ, г-н Кмете, бих Ви препоръчал, след като приключи заседанието на Общинския съвет да отидете точно там, където се е провело състезанието, и да видите има ли амортизиране на асфалтовата настилка, няма ли; личат ли си дирите и докога ще стои това, защото впечатлението, което създава, не е за град, какъвто безспорно е Велико Търново.

Трето, аз не приемам това, че някой Ви е сбъркал със сметките и казва, че на състезанието са присъствали 5000 човека. По-скоро аз съм склонен да вярвам, че бяха около 500-600 човека, но не и 5000. Вероятно по време на кампанията сега се търси някакъв по-значим пиар.

В 11.00 часа беше обявена 10-минутна почивка.

 

ТОЧКА 13. и ТОЧКА 14.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Има две питания, на които е даден писмен отговор. Г-н Витанов и г-н Тюфекчиев имате ли изказвания по питанията?

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Председател, написано е ясно - питанията са с писмен отговор. Ако ние сме искали да коментираме отговорите или каквото и да било друго, щяхме да го направим по друг начин. Така че няма защо да ни питате дали искаме, или не искаме. Аз каквото искам, го правя, ако ми бъде позволено, разбира се.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началната цена за продажба на имот, с. Арбанаси, Вх. № 3712/19.08.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 15 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1682

 

На основание чл. 3, ал.3, т. 2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 ,чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка със свои решения № 885/11.10.2013 г. (ДВ, бр.93/2013 г.) и № 900 / 31.10.2013 г. (ДВ, бр.98/ 2013 г.), Великотърновски общински съвет:

1. Намалява с 35 (тридесет и пет) на сто приетата с решение № 900/31.10.2013 г. (ДВ, бр.98/ 2013 г.) на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 183 950 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, представляващ : „Поземлен имот с идентификатор 00583.501.310 по КККР на с.Арбанаси , заедно с построени в този имот сгради ”. Сделката се облага частично с ДДС .

2. Определя начин за продажба на посочения в т.1 обект чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване в размер на 18 300 лева .

3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга – на 19-тия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 19-тия ден съвпада с неработен ден търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП) при “Общинска банка”АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на 55 185 лева. Депозитът да бъде внесен по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF- до 16,00 ч. на деня , предхождащ датата на търга.

6.Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена - до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане.

7. Срок за оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 часа на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

8. Документи за участие в търга се подават в ст. 419 в сградата на Община В.Търново - всеки работен ден и до 17,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

10. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

11. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и определяне на метод за приватизация на имот в гр. В. Търново, Вх. № 3719/20.08.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 16 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1683

 

І. На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 и чл.4 , ал. 4 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

Допуска поправка в Решение № 1645/30.07.2015 г. на Великотърновски общински съвет, в частта, касаеща наименованието на обект „Незастроен УПИ ХХХІ-3873,отреден „за производствено- складова и обществено-обслужваща дейност” от стр.кв.16а по ПУП-ПР на гр.В.Търново”, който текст се заменя със следното съдържание: „Поземлен имот с идентификатор 10447.502.310 по КККР на гр.В.Търново, за който имот е отреден УПИ ХХХІ-3873 - „за производствено- складова и обществено-обслужваща дейност” от стр.кв.16а по ПУП-ПР на гр.В.Търново, заедно с построените в този имот сгради с идентификатори 10447.502.310.1, 10447.502.310.2, 10447.502.310.3 и 10447.502.310.5 по КККР на гр.В.Търново ” – собственост на Община В.Търново.

 

ІІ . На основание чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.21, ал.1,т. 8 от ЗМСМА, чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС, чл.5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение № 1645/30.07.2015 г. (ДВ бр.63/2015 г.), Великотърновски общински съвет:

1. Приема анализ на правното състояние и начална цена в размер на 620 380 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Поземлен имот с идентификатор 10447.502.310 по КККР на гр.В.Търново, за който имот е отреден УПИ ХХХІ-3873 - „за производствено-складова и обществено-обслужваща дейност” от стр.кв.16а по ПУП-ПР на гр.В.Търново,заедно с построените в този имот сгради с идентификатори 10447.502.310.1, 10447.502.310.2, 10447.502.310.3 и 10447.502.310.5 по КККР на гр.В.Търново ” - собственост на Община Велико Търново. Сделката се облага частично с ДДС.

2. Определя начин за продажба на посочения в т.1 обект чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване в размер на 62 000лева .

3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга – на 17-тия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 17-тия ден съвпада с неработен ден търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга- 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП) при “Общинска банка”АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.Тръжната документация да се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на 186 114 лева. Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF- до 16,00 ч. на деня , предхождащ датата на търга.

6.Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена - до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане.

7. Срок за оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 часа на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

8. Документи за участие в търга се подават в ст. 419 в сградата на Община В.Търново - всеки работен ден и до 17,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

10. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

11. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Арбанаси, Вх. № 3689/14.08.2015 г.

Председателят на Общинския съвет обяви, че кметът на с. Арбанаси присъства в залата и е представил положително становище по предложението.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз обаче съм изненадан, тъй като в експозето си също щях да коментирам липсата на документите - не е предоставено становище на кмета, няма го в пакета. Приемам обстоятелството, че кметът е тук и има становище, но въпреки всичко аз правя официално предложение за отлагане на точката, тъй като имам сериозни мотиви за това. И понеже съм почнал с пакета документи, аз не зная кой, как и по какъв начин е сглобил тези документи, но ще обърна внимание на това какво представлява техническото задание. В техническото задание най-отгоре пише, че главният архитект на община Велико Търново одобрява, а в същия момент, в проекта за решение има точка 2, която разпорежда кой приема това нещо. Точно заради това аз мисля, че не е коректно да бъде направено по този начин – т.е. да одобрява главният архитект. Моите уважения, г-н Главен архитект, но аз мисля, че там трябва да стои „председател на Общинския съвет”. Аз не искам да коментирам чия е техническата грешка, аз виждам, че има нередности в пакета от документи, който ни се предоставя на нас. Следвайки точките от закона, констатирам и ви ги изнасям като безспорни факти. Не искам да коментирам кой го е правил и защо го е правил.

В тази връзка аз не можах да намеря мотивирана обосновка, т.е. тя категорично липсва според мен, относно промяна на общата регулационна линия. Не съм съгласен с коментарите, които бяха направени в постоянните комисии, че, виждате ли, то било вече парк, ние само го гласуваме. Напротив, досега е съществувало като пасище и имаме ново преотреждане и ново преурегулиране, дори и под форма на частично изменение, което според мен е една изключителна сериозна стъпка. В този ред на мисли, на мен обаче ми се губят едни много съществени неща. Налагайки картите, и съобразявайки се с документите, които са предоставени на всички нас, на мен ми се губят едни 243 кв.м.; между това какво е било и какво ще се случи в момента и по начина на урегулиране на самия парцел се случват едни недоизяснени за мен обстоятелства, заради което аз моля тази точка да бъде отложена, още повече че ако следваме точката на закона, това трябва да мине през една държавна институция - Националния институт за недвижимо културно наследство. ЗУТ урежда кога, как, по какъв начин и какво трябва да се случи в подобни казуси. Има и още няколко нередности, които аз съм открил, но най-вероятно ще си запазя правото да ви ги предложа на вашето внимание, ако мнозинството приеме тази точка да бъде приета, ще ви ги изложа с отрицателния си вот.

 

Предложението на г-н Димитров за отлагане на точката беше подложено на гласуване.

Предложението беше отхвърлено с 6 „за”, 2 „против”, 20 „въздържал се”.

Предложението по т. 17 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против”, 3 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1684

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 и ал.2 ЗУТ и заявление с вх. рег. индекс и дата 5300-4176/06.07.2015 г. от „ТРЕМОЛ” ООД, представлявано от Петър Йорданов Колев, със седалище и адрес на управление гр.Велико Търново, ул. „ Асти” №10, Великотърновският общински съвет:

1. Дава разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за промяна предназначението на ПИ № 00583.268.216 по КК на с. Арбанаси, община Велико Търново „за парк” и промяна на уличната регулация за имота.

2. Одобрява техническо задание за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за промяна предназначението на ПИ № 00583.268.216 по КК на с. Арбанаси, общ.Велико Търново „ за парк” и промяна на уличната регулация за имота.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Колеги, след около един месец и нещо ние влизаме в кампания. Аз излизам пред вас и ви казвам с една-единствена цел - да ви помогна, и ви казвам, че има нередности и се губят едни 243 кв.м., които се пришиват с вашето решение към един имот. Питам: С какво право?

Освен това, когато говорим за компетенции, когато говорим за законови и целесъобразни решения, защо нито един не стана поне по някакъв начин да предпази авторитета на Общинския съвет и да направи предложение към точка трета на проекта за решение, че проектната разработка за частичното изменение на с. Арбанаси следва да бъде вкарана към Националния институт за недвижимо културно наследство, т.е. ние по някакъв начин да се доближим към законовата разпоредба, а всичко заминава с една публична демонстрация на силово гласуване. Мисля, че нещата са доста скандални.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху общинска земя, Вх. № 3698/14.08.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 18 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Радка Крумова – за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1685

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС и чл. 54, ал.8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, съгласно Решение №21 по протокол №2 от 25.03.2015 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за учредяване право строеж за изграждане на гаражна клетка върху недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- гаражна клетка с размери 4,50/6,00 и ЗП в размер на 27,00 кв.м. в поземлен имот с идентификатор №10447.502.86 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, а по ПУП-ПР на града представляващ УПИ І от стр. кв. 235, актуван с АЧОС № 5540/13.12.2014 г.; за собственици на жилища от жилищен блок с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Мария Габровска” №6 – всички входове.

 

2. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД в размер на 3 000,00 /три хиляди/ лева;

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху недвижимия имот, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Велчево, Вх. № 3699/14.08.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 19 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1686

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 60 /шестдесет/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №6070/19.06.2015 г., представляващо 60/822 идеални части от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот ХХVІ-251 /двадесет и шест римско за имот двеста петдесет и едно/ от строителен квартал 43 /четиридесет и три/ по плана на с. Велчево, община Велико Търново, целият с площ от 822 /осемстотин двадесет и два/ кв.м., останалата част от който е собственост на Асен Иванов Тютюнджиев и Ралица Иванова Тютюнджиева, и двамата с адрес гр. Велико Търново, ул. „Хан Аспарух” №20, ет.4, ап.12.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти, на общинско място с площ от 60 /шестдесет/ кв.м., представляващо 60/822 идеални части от недвижим имот - урегулиран поземлен имот ХХVІ-251 /двадесет и шест римско за имот двеста петдесет и едно/ от строителен квартал 43 /четиридесет и три/ по плана на с. Велчево, община Велико Търново, в размер на 350 /триста и петдесет/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Асен Иванов Тютюнджиев и Ралица Иванова Тютюнджиева, и двамата с адрес гр. Велико Търново, ул. „Хан Аспарух” №20, ет.4, ап.12.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, гр. В. Търново, Вх. № 3700/14.08.2015 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Ако позволите, мога да дам някои разяснения, защото имаше спекулации в медиите. Ако обичате, да покажете скицата на имота, защото беше пуснато в пространството, че сме завзели пътя, което никога няма да направим. Добре е да видите за какво става дума.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Моята позиция по тази точка е принципна не защото не трябва да има урегулиране на парцелите, не защото не трябва да се урегулират пътищата; напротив, трябва, но винаги когато е ставало въпрос за Козлуджа, аз съм бил чувствителен на тази тема. Имало е предложения, които съм подкрепял, имало е и които не съм. Този случай е един от поредните случаи, които аз няма да подкрепя, не защото не съм съгласен, че трябва да има уреждане на улична регулация; трябва да има.

С отказа си аз искам да фокусирам вниманието, че преди няколко години, пак в тази зала, в началото на миналия мандат за Козлуджа се заговори като един от евентуалните квартали на Велико Търново. Никога, по никакъв повод не се е говорило, че там ще бъде поредната индустриална зона. И на всички въпроси на собствениците на имоти защо се случва това, аз няма какво да им отговоря. Знаете, че те бяха започнали да си строят там жилища, къщи, но впоследствие, точно заради липса на далновидност и визия, какво и къде трябва да се случат определени обстоятелства, ние създаваме едно неудобство на собствениците, които имат закупена собственост в Козлуджа. Точно заради това аз вземам думата, за да маркирам, че това е един сериозен проблем, с решението на който ние в настоящия момент вероятно ще принудим собствениците на Козлуджа да започнат да продават и да си търсят други парцели за построяване на жилища.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Ашиков, ако не беше тази мъдра тирада в началото, вероятно бих ви оставил да се пържите в собствения си сос, но сега ще споделя няколко неща, които ми дават основание да съм „против”. Първо, Вие придобивате участък от имота по 115 лв. за кв.м през 2006 г. Седем-осем години по-късно Вие искате да придобиете парченца; и вече придобихте някое друго, а сега искате да придобиете поредното; по 23 лв. на кв.м. Значи за частниците може, а за държавата и за общината… Мисля, че „Инвестстрой прави оценката, а кметът е подписал. Кажете ми нещо - имот, ценност, която е намалена пет пъти. Това ми дава основание да поставя под съмнение както оценката, така и самата сделка.

Да, подкрепям Ви, има нужда там да се направи път, за да може чисто технологично да си върши работата съответният сервиз, само че имаше време, когато един човек искаше да купи 30 кв.м за 10 000 лв., вярно в регулация, но нито г-н Ашиков, нито Общинският съвет като мнозинство, не подкрепи. Имаше един, който искаше да закупи 500 кв.м. Кметът му каза: „Баста. Няма да стане!”. Защо? Конюнктурно. Двойни стандарти. Значи за председателят може, за другите не може. Председателят тук изпада едва ли не в умиление, просълзява ни, и лично мен, а другите интереси, какво правим?

Така че той има една стъпка да се оттегли от това и някой друг да го решава – другият Общински съвет, когато той няма да бъде председател, но той няма да го направи. И ако ние се самоуважаваме, имайки предвид другите, които налагат тезите, че тук се прилагат двойни стандарти – които са властимащи, може, а които не са властимащи, не може, по-добре си оттеглете точката! Лично аз ще гласувам „против”.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: По тази точка аз няма да гласувам поради конфликт на интереси.

Предложението по т. 20 беше подложено на поименно гласуване:

Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев – въздържал се, Стефан Антонов – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов - против, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, 2 „против”, 4 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1687

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от поземлен имот с идентификатор №10447.16.101 – полски път, попадащи в поземлен имот с идентификатор №10447.161.3 по КККР на гр. Велико Търново, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

 

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №42 по протокол №5 от 01.07.2015 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на „Авточойс” ООД Велико Търново, представлявано от Цвета Димитрова Ашикова, правото на собственост върху част от общински имот с идентификатор №10447.16.101 – общинска земя с площ от 102 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПР попада в поземлен имот с идентификатор №10447.161.3 по КККР на гр. Велико Търново, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 2 400 лева без начислен ДДС;

2.2. Всички разноски по сключване на сделката –ДДС, местен данък, такса по чл.56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на „Авточойс” ООД Велико Търново, представлявано от Цвета Димитрова Ашикова.

 

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на право на ползване върху общинска земя, гр. В. Търново, Вх. № 3705/17.08.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 21 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1688

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.39 ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.59 ал.1, ал.2 и ал.7 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.11 ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде учредено възмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години върху недвижим имот частна общинска собственост - изоставена орна земя /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща поземлен имот с идентификатор №10447.23.4 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 4 666 кв.м., шеста категория, местност „Средни усои” в землището на гр. Велико Търново, актувана с АЧОС №4783/24.01.2011 г.; в полза на Ивелин Левиджов Йозов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Рада войвода”, №7, вх.А; за разполагане на пчелин с над 10 пчелни семейства, при годишна цена на правото на ползване в размер на 500 /петстотин/ лева.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по учредяване право на ползване в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3697/14.08.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 22 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1689

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. “Филип Тотю” № 18, СК „Ивайло” /южното входно фоайе/, представляващ коридорна площ до 2,00 кв.м за срок от 3 /три/ години за поставяне на автомат за охладени напитки и сладкарски изделия при начална тръжна цена 70,00 лв. на месец.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІІ. Директорът на ОП „Спортни имоти и прояви” да сключи договор със спечелилия участник.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Килифарево, Вх. № 3701/14.08.2015 г.

 

Г-н Ашиков обяви, че кметът на гр. Килифарево присъства в залата и е представил положително становище по предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 23 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1690

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6     от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.102/ал.4 от Закона за лечебните заведения, Решение 1060/16.09.2010 г. на Великотърновски Общински съвет и във връзка с молба вх. № 5300-4949/10.08.2015г. от ЕТ ИППМП д-р Събина Минкова, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в гр.Килифарево, ул.,,Килифаревска комуна”, с обща площ - 30,00 кв.м., при месечна наемна цена   38,00 лв., с предназначение лекарски кабинет.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Пчелище, Вх. № 3702/14.08.2015 г.

 

Председателят на Общинския съвет съобщи, че кметът на село Пчелище е представил положително становище по предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 24 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1691

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6     от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 1060/16.09.2010 г.на Великотърновски общински съвет, чл.102/ ал.4 от Закона за лечебните заведения и във връзка с молба вх.№ 94-ММ-1963/10.08.2015г.от Маню Николов, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в с.Пчелище /сградата на ФЗП/, с обща площ - 16,00 кв.м., при месечна наемна цена   14,00 лв., с предназначение лекарски кабинет.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Допълване на Решения № 1479/29.09.2011 г. и № 873/26.09.2013 г. на ВТОбС за разпределяне на средствата по &17 от ППЗУПГМЖСВ, Вх. № 3691/14.08.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 25 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1692

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с §17 от ППЗУПГМЖСВ, Великотърновски общински съвет допълва Решение № 1479 от 29.09 2011 г. и Решение № 873 от 26.09.2013 г. на Великотърновски общински съвет с нова точка 3 със следното съдържание:

„ Набраните суми от режийни разноски за изплатени левови компенсации по реда на ЗУПГМЖСВ да се изплащат съобразно приетото разпределение на членовете от състава на Местната комисия, която е обработвала преписките, за които са платени режийните разноски”.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище в списъка на жилищата за продажба, Вх. № 3676/10.08.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 26 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1693

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, т.2, предл. 2-ро, чл.47, ал.1, т.3 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.46, ал.1, т.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски общински съвет включва в годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, за 2015 година и в списъка на жилищата за продажба недвижим имот - общинско жилище, а именно: двустаен апартамент №2 на ул. „Ксилифорска”№21, ет.3, находящ се в гр.Велико Търново, с идентификатор 10447.509.268.1.3.;

2. Одобрява продажна цена на горния имот в размер на 37 900 /тридесет и седем хиляди и деветстотин/ лева без ДДС.

 

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Тъй като сме на ръба на кворума, ще помоля или квесторите да поканят колегите в залата, или да дадете почивка, докато се съберем.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище в списъка на жилищата за продажба, Вх. № 3692/14.08.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 27 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева – въздържал се, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1694

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, т.2 и чл.47, ал.1, т.3 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 46, ал.1, т.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски общински съвет включва в годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 година и в списъка на жилищата за продажба общински жилищен имот, представляващ едностаен апартамент № 5 на ул.” Велики Преслав ” № 4, вх.Б, в гр. В.Търново.

2. Одобрява продажна цена на имота в размер на 30 800 .лева без ДДС.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище в списъка на жилищата за продажба, Вх. № 3693/14.08.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 28 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1695

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, т.2 и чл.47, ал.1, т.3 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 46, ал.1, т.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски общински съвет включва в годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 година и в списъка на жилищата за продажба общински жилищен имот, представляващ двустаен апартамент № 2 на ул.” Ален мак ” № 2, вх.А, в гр. В.Търново.

 

2. Одобрява продажна цена на имота в размер на 39 900 .лева без ДДС.

 

По предложение на г-н Мирослав Трифонов беше направена поименна проверка. В залата присъстваха 29 общински съветници:

Николай Ашиков, Тодор Тодоров, Йорданка Стефанова, Александър Чокойски, Деян Хаджийски, Тихомир Георгиев, Красимир Калчев, Николен Стойнов, Росен Иванов, Валентин Ламбев, Стефан Антонов, Желка Денева, Петко Тюфекчиев, Стоян Витанов, Станислав Рашков, Йордан Грозданов, Любен Велчев, Калина Широкова, Иван Александров, Николай Георгиев, Ваня Павлова, Драгош Методиев, Николай Илчев, Пламен Радонов, Николай Николов, Румен Димитров, Мариян Кенаров, Камен Алексиев, Мирослав Трифонов.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище в списъка на жилищата за продажба, Вх. № 3694/14.08.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 29 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева – въздържал се, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – против, Мирослав Трифонов – против.

Предложението беше прието с 26 „за”, 2 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1696

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, т.2 и чл.47, ал.1, т.3 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 46, ал.1, т.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски общински съвет включва в годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 година и в списъка на жилищата за продажба общински жилищен имот, представляващ едностаен апартамент № 1 на ул.” Панайот Типографов ” № 18, в гр. В.Търново.

 

2. Одобрява продажна цена на имота в размер на 36 000 .лева без ДДС.

 

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ (отрицателен вот): Още в предишния мандат сме заявили, и аз специално, съм против продажбата на монолитни жилища и спазвайки това си обещание, гласувам „против”. Ще подкрепим продажбата на панелни жилища на собствениците и наемателите, които отговарят на условията, но сме против продажбата на монолитни жилища.

 

ПО ТРЕДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище в списъка на жилищата за продажба, Вх. № 3695/14.08.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 30 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1697

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, т.2 и чл.47, ал.1, т.3 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 46, ал.1, т.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски общински съвет включва в годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 година и в списъка на жилищата за продажба общински жилищен имот, представляващ едностаен апартамент № 5 на ул.”К. Паница ” № 3, вх.А, в гр. В. Търново.

 

2. Одобрява продажна цена на имота в размер на 24 500 .лева без ДДС.

 

ПО ТРЕДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, с. Леденик, Вх. № 3685/13.08.2015 г.

 

Г-н Ашиков обяви, че кметът на с. Леденик е представил положително становище по предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 31 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1698

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.110, ал.1 ,т.3 и т.5 от ЗУТ и чл.108, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл. 59,ал.1 от ЗУТ, Решение №103от Протокол №8 от 24.09.2014 г. на Експертния съвет по устройство на територията и решение № КЗЗ-05 от 23.07.2015 г. на Комисия за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, Великотърновският общински съвет одобрява:

1. Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 204065, местност „Баира” в землището на с.Леденик, община Велико Търново, относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди- за „общественно обслужване ”- предвижда се свободно застрояване на сграда- склад за промишлени стоки и обществено-обслужващи дейности, при следните устройствени показатели при следните устройствени показатели: височина – до 15м ; плътност на застрояване /П застр./ - 80 %; коефициент на интензивност /Кинт/ –1,0 до 2,5; озеленена площ –20%; начин на застрояване- свободно, линии на застрояване – ограничителни, разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

2. ПУП- парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура- трасета за външно електрозахранване, водоснабдяване и пътен достъп на ПИ № 204065, местност „Баира” в землището на с.Леденик, община Велико Търново .              

3. План – схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП – план за застрояване за ПИ № 204065, местност „Баира” в землището на с.Леденик, община Велико Търново .              

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ТРЕДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 3688/14.08.2015 г.

 

Председателят на Общинския съвет съобщи, че кметът на град Дебелец е дал положително становище по предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 32 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1699

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. рег. индекс и дата 94 ВВ-1160/15.07.2015 г. от Веселин Георгиев Илиев , гр.Дебелец, общ. Велико Търново, ул. „ Патриарх Евтимий аровскиГабровски” № 12 и писмо с изх.№ 1936 от 11.05.2015г. на РИОСВ – Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши :

1. Дава разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 017039 в землището на гр. Дебелец, общ. Велико Търново, местност „Славчова лъка” за промяна предназначението на земеделска земя, отреждането и „за автосервиз” и създаване на градоустройствена основа за застрояване

2. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от

Веселин Георгиев Илиев, за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 017039 в землището на гр. Дебелец, общ. Велико Търново, местност „Славчова лъка” за промяна предназначението на земеделска земя, отреждането и „за автосервиз” и създаване на градоустройствена основа за застрояване.

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение на Решение № 1603/25.06.2015 г. на ВТОбС относно приет график на заседанията на Великотърновски общински съвет, Вх. № 3716/20.08.2015 г.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 33 беше подложено на поименно гласуване:

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1700

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ВТОбС, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет:

Изменя Решение № 1603/25.06.2015 г. на ВТОбС, както следва:

Било:

Заседание 24.09.2015 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за дейността на общинските търговски дружества за І-во полугодие на 2015 г.;

Става:

Заседание 17.09.2015 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за дейността на общинските търговски дружества за І-во полугодие на 2015 г.

 

Заседанието беше закрито в 12.30 часа.

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

                 /Д. Милева/