Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 89 от 27.08.2015 г. Решение № 1674

Решение № 1674

Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.08.2015 година

 

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Балван

 

РЕШЕНИЕ № 1674

     

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет избира Веска Стефанова Михайлова, ЕГН 5904161598 за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Балван до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ