Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 89 от 27.08.2015 г. Решение № 1675

Решение № 1675

Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.08.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1675

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г.

Приложение: Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ