Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 89 от 27.08.2015 г. Решение № 1676

Решение № 1676

Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.08.2015 година

 

ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2015 година.

 

РЕШЕНИЕ № 1676

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

                                                                                                                                       

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2015 година - Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от нея.    

2. Инвестиционна програма 2015 година - Отчет към 30.06.2015 година - Приложение №3.

3. Информация за Актуализиран бюджет 2015 към 30.06.2015 година по разпоредители с бюджетни кредити, съгласно чл.125, ал. 4 от ЗПФ - Приложение №4.                   

4. Информация за касовото изпълнение на приходите и разходите на сметките за средства от Европейския съюз на Община Велико Търново към 30.06.2015 г. - Приложение №5.

5. Информация за структурата и размера на дълга на Община Велико Търново към 30.06.2015 г. - Приложение №6.                                                                          

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1676-prilojenia.zip)1676-prilojenia.zip[Приложения]1063 Kb