Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 89 от 27.08.2015 г. Решение № 1679

Решение № 1679

Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.08.2015 година

 

ОТНОСНО: Допълнение към Решение № 1633/30.07.2015 год. на Великотърновски общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 1679

 

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общинска съвет утвърждава маломерни паралелки в Спортно училище – Велико Търново за учебната 2015/2016 година, както следва:

 

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Общ брой ученици

КЛАС

БР.ПАРАЛЕЛКИ

БР.УЧЕНИЦИ В МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ

РАЗЛИКА ДО ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ МИНИМУМ

по чл.11, ал.1 т.2 и т.3

по чл.11а, ал.1

Спортно училище гр. Велико Търново

205

V

1 самостоятелна

15

 

3

VІI

1 самостоятелна

17

 

1

1 самостоятелна

16

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ