Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 8 от 22.12.2011 г. Решение № 55

Решение № 55

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година


ОТНОСНО: Определяне състав на Комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата  на  граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове при Община Велико Търново.


РЕШЕНИЕ № 55

   

На основание чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, чл.16 от Правилника за прилагането му и  чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет определя Местната комисия да бъде  9- членна в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мина Илиева Илиева – Гл.секретар на Община Велико Търново.

 

ЧЛЕНОВЕ:
Снежана Атанасова Данева - Иванова – директор  на дирекция “ Бюджет, икономика и инвестиции ”
Олга Петрова Петърчева – началник на отдел “ Правно – нормативно обслужване “ ;
Бонка Илиева Лефтерова – гл. експерт  “Общинска собственост”
Пенка Йосифова Стойнова - представител на гражданите.

Красимир Димов Калчев – общински съветник

Николай Илчев Илиев – общински съветник

Иван Александров Ангелов – общински съветник

Мариян Веселинов Кенаров – общински съветник

 

ВЯРНО:
         /Диляна Милева /                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
            /НИКОЛАЙ АШИКОВ/