Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 89 от 27.08.2015 г. Решение № 1680

Решение № 1680

Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.08.2015 година

 

ОТНОСНО: Предложение от директора на Спортно училище - Велико Търново за освобождаване на учениците от такса за ползване на общежитие за учебната 2015/16 година.

 

РЕШЕНИЕ № 1680

 

На основание чл. 17, ал.1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет реши учениците от Спортно училище – Велико Търново, които ползват общежитие в гр. Велико Търново да не заплащат такса по реда на чл. 25, ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново за учебната 2015/16 год.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ