Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 89 от 27.08.2015 г. Решение № 1681

Решение № 1681

Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.08.2015 година

 

ОТНОСНО: Изготвяне на предложения за съдебни заседатели

 

РЕШЕНИЕ № 1681

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Великотърновски общински съвет предлага на Окръжен съд – Велико Търново кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Велико Търново, съгласно приложения списък, неразделна част от това решение.

 

Приложение: съгласно текста.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

1.Нина Иванова Кожухарова, гр. Велико Търново

2.Емилия Пенчева Атанасова, гр. Велико Търново

3.Тодор Живков Начев, гр. Велико Търново

4.Стефан Николов Стоянов, гр. Велико Търново

5.Славина Грозданова Здравкова, гр. Велико Търново

6.Пенка Борисова Пенчева – Китанова, гр. Велико Търново

7.Анка Ангелова Григорова, гр. Велико Търново

8.Кристина Стефанова Стефанова, гр. Велико Търново

9.Мариета Генчева Петрова, гр. Велико Търново

10.Емилия Петрова Иванова, гр. Велико Търново

11.Маргарет Иванова Станчева, гр. Велико Търново

12.Бисера Минкова Дживдерова, гр. Велико Търново

13.Александър Валериев Цанков, гр. Горна Оряховица

14.Диляна Стоянчева Милева – Теодосиева, гр. Велико Търново

15.Вероника Стефанова Тодорова, гр. Велико Търново

16.Катя Борисова Стефанова, гр. Велико Търново