Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 89 от 27.08.2015 г. Решение № 1695

Решение № 1695

Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.08.2015 година

 

ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонд „Настаняване под наем” – апартамент № 2 на ул.” Ален мак ” № 2, вх.А, гр. В.Търново в списъка на жилища за продажба

 

РЕШЕНИЕ № 1695

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, т.2 и чл.47, ал.1, т.3 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 46, ал.1, т.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски общински съвет включва в годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 година и в списъка на жилищата за продажба общински жилищен имот, представляващ двустаен апартамент № 2 на ул.” Ален мак ” № 2, вх.А, в гр. В.Търново.

2. Одобрява продажна цена на имота в размер на 39 900 .лева без ДДС.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ