Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 8 от 22.12.2011 г. Решение № 57

Решение № 57

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Назначаване на кметски наместници по реда на § 3 от ЗР на Закона за изменение на Закона за административно - териториално устройство на Република България

 

РЕШЕНИЕ №57

 

І. На основание чл. 45, ал. 9, предложение първо от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Великотърновски Общински съвет:

1.    Отменя Решение № 27 от 06.12.2011 г. на Великотърновски Общински съвет.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с § 3 от ЗР на Закона за изменение на Закона за административно - териториално устройство  на Република България, Великотърновски Общински съвет:
1.    Дава съгласие да се назначат кметски наместници в следните кметства:
-    Кметство село Арбанаси;
-    Кметство село Вонеща вода;
-    Кметство село Дичин;
-    Кметство село Къпиново;
-    Кметство село Малки чифлик;
-    Кметство село Миндя;
-    Кметство село Никюп;
-    Кметство село Плаково;
-    Кметство село Русаля;
-    Кметство село Хотница;
-    Кметство село Шереметя,
като указва на Кмета на Община Велико Търново, че лицата, които ще бъдат назначени на длъжността “Кметски наместник”, трябва да отговарят на изискванията на чл. 46а, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 4 ал. 5 от Изборния кодекс.
2.    Трудовите правоотношения на служителите в кметствата, назначавани и освобождавани от съответния досегашен кмет на кметство, да се уредят в съответствие с чл. 123, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.

 

 

ВЯРНО:
         /Диляна Милева /                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
               /НИКОЛАЙ АШИКОВ/