Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 90 от 17.09.2015 г. Решение № 1701

Решение № 1701

Препис-извлечение от Протокол № 90

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.09.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за І-во шестмесечието на 2015г.

 

РЕШЕНИЕ № 1701

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общинският съвет приема за сведение информация за резултатите от дейността на търговските дружества през І-во шестмесечие на 2015г. в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.

 


ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ