Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 8 от 22.12.2011 г. Решение № 58

Решение № 58

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година


ОТНОСНО: Определяне на основно месечно възнаграждение на кметовете в Община Велико Търново


РЕШЕНИЕ № 58

 

На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.26, ал.1 и  ал.2, ал.3, т.1 и т.2 на ЗМСМА и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011г., Приложение № 5 към чл.2, т.4 от ПМС 67/14.04.2010г., Великотърновски общински съвет:
I.    Определя основните заплати на кметовете  от 07.11.2011 година, както следва:

 

КМЕТСТВО  гр. ДЕБЕЛЕЦ
КМЕТСТВО  гр. КИЛИФАРЕВО
КМЕТСТВО с. РЕСЕН
КМЕТСТВО с. САМОВОДЕНЕ
КМЕТСТВО БАЛВАН
КМЕТСТВО БЕЛЯКОВЕЦ
КМЕТСТВО ВОДОЛЕЙ
КМЕТСТВО ЛЕДЕНИК
КМЕТСТВО ПРИСОВО
КМЕТСТВО ПЧЕЛИЩЕ
КМЕТСТВО ШЕМШЕВО
КМЕТСТВО ЦЕРОВА КОРИЯ
КМЕТСТВО НОВО СЕЛО

800
790
790
700
680
680
680
680
680
680
680
665
665

лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.

       

II.  Определя основна месечна работна заплата на Кмета на Община Велико Търново от
07.11.2011 година в размер на 1500 лв.

 

III. На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 2 на ЗМСМА определя основна месечна работна заплата на Председателя на Великотърновски общински съвет от 07.11.2011 г. в размер на 90 % от основната заплата на Кмета на Общината. Ползва правата по чл. 26 ал. 3, т. 1 и т. 2 на ЗМСМА.

 

ВЯРНО:
         /Диляна Милева /                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
                     /НИКОЛАЙ АШИКОВ/