Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 8 от 22.12.2011 г. Решение № 60

Решение № 60

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година


ОТНОСНО: Изменение на & 3 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 60

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8 от Закона за нормативните актове,  Великотърновски общински съвет

 

Изменя & 3 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Велико Търново със следния текст:

Наредбата влиза в сила от 01.03.2012 г.


ВЯРНО:
         /Диляна Милева /                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
          /НИКОЛАЙ АШИКОВ/