Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 8 от 22.12.2011 г. Решение № 62

Решение № 62

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Определяне на делегат на Общината в Общото събрание на НСОРБ


РЕШЕНИЕ № 62

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, Великотърновски общински съвет


1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България
Николай Илиев Ашиков – Председател на Великотърновски общински съвет
2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на Общото събрание, той да бъде заместван от Тодор Ангелов Тодоров – Заместник председател.

 

 

ВЯРНО:
         /Диляна Милева /                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
                 /НИКОЛАЙ АШИКОВ/