Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 8 от 22.12.2011 г. Решение № 63

Решение № 63

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година


ОТНОСНО: Определяне на представителите на Община Велико Търново в Общото събрание на Регионално сдружение на общини „Янтра”

 

РЕШЕНИЕ № 63

    

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17, ал. 1  от Устава на РСО „Янтра”, Великотърновски общински съвет

 

1. Определя за делегат в Общото събрание на Регионално сдружение на общини „Янтра” инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на Община Велико Търново.
2. Определя за заместник делегат в Общото събрание на Регионално сдружение на общини „Янтра” инж. Николай Илиев Ашиков.


ВЯРНО:
         /Диляна Милева /                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
              /НИКОЛАЙ АШИКОВ/