Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 9 от 28.12.2011 г. Решение № 65

Решение № 65

Препис-извлечение от Протокол № 9

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Наредба за определянето и aдминистрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 65

                  

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене Наредба за определянето и aдминистрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново.

 

Приложение: Наредба за определянето и aдминистрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                          

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                  /НИКОЛАЙ АШИКОВ/