Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 9 от 28.12.2011 г. Решение № 66

Решение № 66

Препис-извлечение от Протокол № 9

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 66

                    

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                          

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /НИКОЛАЙ АШИКОВ/