Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 9 от 28.12.2011 г. Решение № 67

Решение № 67

Препис-извлечение от Протокол № 9

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 67

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

              

Възлага на Кмета на Община Велико Търново в срок до следващото редовно заседание на Общинския съвет на 26.01.2012 г., на основание чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново да изготви и запознае общинския съвет с необходимата и предшестващата при такова обсъждане прогнозна план – сметка по всички основни дейности описани в Наредбата с техните себестойности, на базата на които се формират така предложените размери на такси и цени на услуги.

 

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                          

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

             /НИКОЛАЙ АШИКОВ/