Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 10 от 16.01.2012 г. Решение № 72

Решение № 72

Препис-извлечение от Протокол № 10

от заседание на Общински съвет,

проведено на 16.01.2012 година

 

ОТНОСНО: Придобиване на безвъзмездно право на управление върху имот – публична държавна собственост на църквата „Св. четиридесет мъченици” с манастира „Великата лавра”

 

РЕШЕНИЕ № 72

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 4, т.1, ал. 5, 6 и 7 от ЗКН, Великотърновски общински съвет

 

1.Дава принципно съгласие община Велико Търново да приеме безвъзмездно управлението на групова археологическа културна ценност – църквата „Св. четиридесет мъченици” с манастира „Великата лавра”, за който е съставен Акт за публична държавна собственост № 1372 от 16.05.2003 г., след провеждане на процедурите по реда на чл. 12, ал. 4, т. 1, ал. 5, 6 и 7 от ЗКН.

2.Упълномощава Кмета на община Велико Търново да извърши всички необходими административни действия във връзка с предоставянето от Държавата в полза на Община Велико Търново на безвъзмездно управление на църква „Св. четиридесет мъченици” с манастира „Великата лавра”

 

Приложение: писмо изх. № 08-00-0022/13.01.2012 г. на Министерството на културата.

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                          

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                     /НИКОЛАЙ АШИКОВ/