Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 11 от 26.01.2012 г. Решение № 75

Решение № 75

Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.01.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Велико Търново през 2012 година

 

РЕШЕНИЕ № 75

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 21, чл. 22 /2/, чл. 23 /2/ и чл. 26, ал./1/ и /2/ от ЗНЧ, Великотърновски общински съвет:

Приема Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Велико Търново през 2012 г., като събития и чествания могат да се добавят по всяко време на годината, без финансово обезпечаване от страна на Общината.

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

               /НИКОЛАЙ АШИКОВ/