Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 11 от 26.01.2012 г. Решение № 80

Решение № 80

Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.01.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за 20 % общински принос от разходите по извършване на Строително ремонтни работи за подмяна на отоплителната система и изграждане на слънчеви колектори на Дом за стари хора „Венета Ботева” гр.Велико Търново по проект „Красива България”- 2012 г., Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове”.

 

РЕШЕНИЕ № 80

 

На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, във връзка с чл.18, ал.1 от Закона за социално подпомагане Великотърновски общински съвет дава съгласие за предоставяне на сума в размер на 100 000, 00 лв. от общинския бюджет, представляваща общински принос 20 % от общата стойност на проекта – 500 000, 00 лв. с ДДС, за извършване на Строително ремонтни работи за подмяна на отоплителната система и изграждане на слънчеви колектори на Дом за стари хора „Венета Ботева” гр.Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                                        

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /НИКОЛАЙ АШИКОВ/