Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 11 от 26.01.2012 г. Решение № 86

Решение № 86

Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.01.2012 година

 

ОТНОСНО: Предаване за временна експлоатация на обект „Водоснабдяване на кв. „Градците“, с. Вонеща вода.

 

РЕШЕНИЕ № 86

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

1. Дава съгласие за безвъзмездно временно предоставяне за експлоатация на обект „Водоснабдяване на кв. „Градците“, с. Вонеща вода“ на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за срок от три години, за сметка на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, съгласно чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите, на ВиК оператор.

2. Възлага на Кмета на Община Велика Търново да извърши необходимите административни процедури по предоставянето за експлоатация на обект „Водоснабдяване на кв. „Градците“, с. Вонеща вода“ на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

3. Отменя РЕШЕНИЕ №1355 от Протокол №89 от 26.05.2011 г. на Великотърновски общински съвет.

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

               /НИКОЛАЙ АШИКОВ/