Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 11 от 26.01.2012 г. Решение № 87

Решение № 87

Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.01.2012 година

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение №163/2008 г. на Великотърновски общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 87

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет изменя Решение №163 по протокол №16 от 24.04.2008 г., както следва:

 

Било: „2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.2 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да придобие като публична общинска собственост за пречиствателна станция следния имот:

- общинска земеделска земя /чл.30, ал.2, т.2 от ППЗОС, Решение №2-В/17.12.1998 г. на ПК Велико Търново, скица №360/04.01.1999 г. – разсадник от 19,694 дка, ІІІ категория, съгласно Акт за частна общинска собственост №494/26.02.1999 г./, с базисната стойност 16 739,00 лв.”;

 

Става: „2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.2 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да придобие следния имот:

- общинска земеделска земя /чл.30, ал.2, т.2 от ППЗОС, Решение №2-В/17.12.1998 г. на ПК Велико Търново, скица №360/04.01.1999 г. – разсадник от 19,694 дка, ІІІ категория, съгласно Акт за частна общинска собственост №494/26.02.1999 г./, с базисната стойност 16 739,00 лв.”;

 

В останалата си част решението остава непроменено.  

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                    /НИКОЛАЙ АШИКОВ/