Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 11 от 26.01.2012 г. Решение № 97

Решение № 97

Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.01.2012 година

 

ОТНОСНО: Определяне на двама представители на Великотърновски общински съвет в комисията за определяне на носителя на Академичната награда „3 – ти март” на Община Велико Търново за 2012 г.

 

РЕШЕНИЕ № 97

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11 от Статута на Академична награда „3 – ти март” на Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет определя за представители в комисията за определяне на носителя на Академичната награда „3 – ти март” на Община Велико Търново за 2012 г. общинските съветници

 

Проф. Михаил Харалампиев

Доц. Милен Михов

 

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                 /НИКОЛАЙ АШИКОВ/