Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 12 от 16.02.2012 г. Решение № 99

Решение № 99

Препис-извлечение от Протокол № 12

от заседание на Общински съвет,

проведено на 16.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на нова структура и численост на общинската администрация на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 99

          

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за меството самоуправление и местната администрация:

 

1. Великотърновският общински съвет одобрява структурата и числеността на общинската администрация с численост на служителите в нея 187 щатни бройки, разпределени по дирекции по Приложение № 1.

2. Великотърновският общински съвет одобрява структурата и общата численост на служителите в населените места 43 щатни бройки по Приложение № 2.

3. В изпълнение на нормативни изисквания, Кметът на община Велико Търново има право да закрива, слива и/или създава отдели в рамките на одобрената от Великотърновски общински съвет обща численост.

           

Великотърновски общински съвет, определя срок до три месеца на Кмета на община Велико Търново, да въведе новата структура на общинската администрация и населените места, след влизане в сила на решението.

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                        

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

          /НИКОЛАЙ АШИКОВ/

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (struktura_pr1.pdf)Приложение № 1[Структура на общинска администрация]314 Kb
Изтегляне на файла (struktura_pr2.pdf)Приложение № 2[Структура на служителите в населените места]262 Kb