Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 12 от 16.02.2012 г. Решение № 100

Решение № 100

Препис-извлечение от Протокол № 12

от заседание на Общински съвет,

проведено на 16.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2012 година.

 

РЕШЕНИЕ № 100

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, т. 7 и чл. 17 от ЗОД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за поемане на общински дълг като определя:

 

1. Обект на дълга – Авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2012 година.

2. Максимален размер на дълга по Номинална стойност –000 000 лева;

3. Валута – лева;

4. Вид на дълга – Търговски кредит;

5. Начин на обезпечаване – Собствени приходи;

6. Условия на погасяване – Съгласно погасителен план;

7. Максимален лихвен процент – ОЛП плюс надбавка – до 7 %

8. Без такси и комисионни при обслужване на дълга.

 

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране по проекта.

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                                                       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ          

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

                   /НИКОЛАЙ АШИКОВ/