Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 12 от 16.02.2012 г. Решение № 102

Решение № 102

Препис-извлечение от Протокол № 12

от заседание на Общински съвет,

проведено на 16.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Слючване на Анекс във връзка с Договор за възлагане на управление от 16.11.2011г. сключен между Управителя на „Царевград Търнов“ ЕООД – Велико Търново и Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 102

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 48, ал. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет   възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи Анекс към Договор за възлагане на управление от 16.11.2011г. с лицето, определено по т. 3 от Решение № 5/10.11.2011г. на Великотърновски общински съвет за срок до провеждане на конкурс.

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                        

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ