Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 13 от 23.02.2012 г. Решение № 103

Решение № 103

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на актуализация на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.

 

РЕШЕНИЕ № 103

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене актуализация на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.

 

 

ВЯРНО:                                                                

         /Диляна Милева /                                                                         

       

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ