Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 13 от 23.02.2012 г. Решение № 105

Решение № 105

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 105

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                                          

       

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ