Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 13 от 23.02.2012 г. Решение № 111

Решение № 111

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 60/22.12.2011 г. на Великотърновски общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 111

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет изменя Решение № 60 по Протокол № 8 от 22.12.2011 г. на първо четене със следния текст:

 

Било: Наредбата влиза в сила от 01.03.2012 г.

 

Става: Наредбата влиза в сила от 10.04.2012 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                                                     

       

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ