Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 13 от 23.02.2012 г. Решение № 121

Решение № 121

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Изпълнение на Решение от протокол № 5/18.01.2012 г. на Постоянната комисия по нормативно-правна уредба и обществен ред

 

РЕШЕНИЕ № 121

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и Протокол № 5 от заседание на Постоянната комисия по нормативно-правна уредба и обществен ред, проведено на 18.01.2012 г., Великотърновски общински съвет приема:

 

1. Неусвоената част от общата сума за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново за 2011г., в размер на 7 738.79 лв. да бъде прехвърлена за 2012 година.

 

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                                                        

       

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ