Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 13 от 23.02.2012 г. Решение № 122

Решение № 122

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане и утвърждаване на промени в дизайна на талоните за платено паркиране.

 

РЕШЕНИЕ № 122

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.11 от Нарадбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа; чл. 99, ал. 3 от Закона за движение по пътищата и чл. 13, ал. 2 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

 

1. Утвърждава промените в дизайна на талоните за паркиране съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2

2. Възлага на Кмета на Община Велико Тълново да подаде до Министъра на Финансите писмена заявка за отпечатване на ценни книжа съгласно процедурата по чл. 11 от Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа, както и да организира отпечатване на същите.

 

Приложение:

1. Приложение № 1 и Приложевие № 2

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                                                       

       

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ