Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 13 от 23.02.2012 г. Решение № 124

Решение № 124

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” към Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 124

 

На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА , чл. 10,т.8 от Правилника за дейността на ОбАП и чл. 13,ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново , Великотърновски общински съвет:

            1. Дава съгласие да бъде отпуснат безлихвен заем в размер на 8 400 (осем хиляди и четиристотин ) лева от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” към Община Велико Търново, за закупуване на техническо оборудване за нуждите на РНБ “П.Р.Славейков”, включващо: презантационен дисплей 55LW4500 + стойка ; мобилен компютър HP Pavilion G6-1257EA ; таблет Acer Iconia Tab A500 ; Dekstop компютърна конфигурация ; мрежов адаптер LINKSYS E2500 DUAL BAND ; безжичен мрежов проектор Acer P5271i + стойка ; екран Elite Screen Electric 120 V Spectrum 120 и непрекъсваемо захранване APC Back-UPS 700 VA, при следните условия :

            - срок за връщане на заема – 12 месеца ,считано от датата на предоставяне на заема, на равни месечни погасителни вноски, всяка в размер на 700 (седемстотин ) лева ;

            - в договора да се включи клауза за заплащане на неустойка при забава на плащане на погасителната вноска, в размер на ОЛП плюс 10 пункта върху неиздължената част.

           

 

ВЯРНО:                                                                

         /Диляна Милева /                                                   

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ                      

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ