Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 13 от 23.02.2012 г. Решение № 136

Решение № 136

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Поставяне паметна плоча на загиналите във войните от с. Велчево.

 

РЕШЕНИЕ № 136

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

Дава съгласие да бъде поставена на фасадата на читалище „Светлина“ паметна плоча на загиналите от с. Велчево във войните 1912 – 1913 г. , 1915 – 1918 г. и 1941 – 1945 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                

         /Диляна Милева /                                                                   

       

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ