Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 13 от 23.02.2012 г. Решение № 137

Решение № 137

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Молба с вх. № 94-00-1753/ 21.09.2011 г. от Мария Янкова Евтимова депозирана в Администрацията на Президента на РБългария, касаеща опрощаване на дължими държавни вземания.

 

РЕШЕНИЕ № 137

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид размера на задължението, изразеното становище на ТП на НОИ град Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

Дава мнение да се опрости дължимата сума в общ размер 2 908,59 лв. на лицето Мария Янкова Евтимова, тъй като същата представлява събираемо държавно вземане.

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                                                  

       

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ       

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ