Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 13 от 23.02.2012 г. Решение № 140

Решение № 140

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Стратегическия и годишен план за дейността на дирекция „Вътрешен одит” при Община Велико Търново за 2012 г.

 

РЕШЕНИЕ № 140

 

На основание чл. 27, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Великотъррновски общински съвет:

Съгласува Стратегически и годишен план за дейността на дирекция „Вътрешен одит” при Община Велико Търново за 2012 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                 

         /Диляна Милева /                                                                

       

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ         

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ