Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 13 от 23.02.2012 г. Решение № 142

Решение № 142

Препис-извлечение от Протокол № 13

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Обявяване на 22 март 2012 г. /четвъртък/ за празничен и неприсъствен на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 142

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение второ от ЗМСМА, след поискано и дадено съгласие на Областен управител на Област Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

 

Обявява 22 март 2012 г. /четвъртък/ - Празник на град Велико Търново за празничен и неприсъствен на територията на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                                              

       

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ