Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 15 от 22.03.2012 г. Решение № 145

Решение № 145

Препис-извлечение от Протокол № 15

от заседание на Общински съвет,

проведено на 22.03.2012 година

 

ОТНОСНО: Удостояване със звание "Почетен гражданин на Велико Търново"

 

РЕШЕНИЕ № 145

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 1 от Правилника за символите, печата и отличията на Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет


Удостоява със званието ”Почетен гражданин на Велико Търново”


Панайот Петров Димитров  - Понката


ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /   

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ