Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 15 от 22.03.2012 г. Решение № 146

Решение № 146

Препис-извлечение от Протокол № 15

от заседание на Общински съвет,

проведено на 22.03.2012 година

 

ОТНОСНО: Удостояване със звание "Почетен гражданин на Велико Търново"

 
РЕШЕНИЕ № 146

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 1 от Правилника за символите, печата и отличията на Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

 

Удостоява със званието ”Почетен гражданин на Велико Търново”(посмъртно)

 

Драгни Стефанов Драгнев

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /   

НИКОЛАЙ АШИКОВ                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ