Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 16 от 29.03.2012 г. Решение № 149

Решение № 149

Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.03.2012 година

 

ОТНОСНО: Включване на Община Велико Търново в инициативата „Общината - приятел на детето”.

 

РЕШЕНИЕ № 149

 

  1. На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да се присъедини към инициативата на УНИЦЕФ „Общината - приятел на детето”.
  2. На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет определя г-жа Росица Тодорова Димитрова – Директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” за координатор и г-жа Даниела Събева Тасева – главен експерт в Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” за експерт по реализиране на инициативата „Общината – приятел на детето”.

 

ВЯРНО:                                                                 

         /Диляна Милева /

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ                                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ