Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 16 от 29.03.2012 г. Решение № 150

Решение № 150

Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.03.2012 година

 

ОТНОСНО: Постъпило искане от Председатели на спортни клубове в гр. Великo  Търново за откриване на Спортно училище в гр. В.Търново

 

РЕШЕНИЕ № 150

 

На основание чл. 17, ал. 1 т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и чл.10, ал. 7 от ЗНП, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие за откриване на Спортно училище в гр. Велико Търново, считано от учебната 2012/2013 год.

2. Приема предложения прием за новата учебна 2012/2013 година както следва:

- след завършен 4 клас – 1 паралелка спорт с изучавани спортни дисциплини, както следва:

а/ футбол                                     - 5 ученика (момчета)

б/ хандбал                                 - 5 ученика (момичета)

в/ спортна стрелба                    - 3 ученика (момчета и момичета)

г/ спортна гимнастика              - 3 ученика (момчета и момичета)

д/ борба свободен стил             - 3 ученика (момчета)

е/ джудо                                      - 3 ученика (момчета и момичета)

ж/ модерен петобой                  - 3 ученика (момчета и момичета)

з) бадминтон                              - 3 ученика (момчета и момичета)

и/ баскетбол                                 - 5 ученика /момчета и момичета/

й/лека атлетика                           - 3 ученика /момчета и момичета/

к/ бокс                                          - 3 ученика /момчета/

л/ карате                                       - 3 ученика /момчета/

- след завършен 5 клас - 1 паралелка спорт с изучавани спортни дисциплини, както следва:

а/ футбол                                     - 5 ученика (момчета)

б/ хандбал                                 - 5 ученика (момичета)

в/ волейбол                                - 5 ученика (момчета и момичета)

г/ спортна стрелба                      - 3 ученика (момчета и момичета)

д/ борба свободен стил             - 3 ученика (момчета)

е/ джудо                                      - 3 ученика (момчета и момичета)

ж/ модерен петобой                  - 3 ученика (момчета и момичета)

з) бадминтон                              - 3 ученика (момчета и момичета)

и/ баскетбол                                 - 5 ученика /момчета и момичета/

й/лека атлетика                           - 3 ученика /момчета и момичета/

к/ бокс                                         - 3 ученика /момчета/

л/ карате                                       - 3 ученика /момчета/

- след завършен 7 – ми клас – 1 паралелка спорт с изучавани спортни дисциплини, както следва:

а/ футбол                                    - 5 ученика (момчета)

б/ хандбал                                 - 5 ученика (момичета)

в/ волейбол                                - 5 ученика (момчета и момичета)

г/ спортна стрелба                      - 3 ученика (момчета и момичета)

д/ борба свободен стил             - 3 ученика (момчета)

е/ джудо                                      - 3 ученика (момчета и момичета)

ж/ конен спорт                           - 3 ученика (момчета и момичета)

з) бадминтон                              - 3 ученика (момчета и момичета

и/ баскетбол                                 - 5 ученика /момчета и момичета/

й/лека атлетика                          - 3 ученика /момчета и момичета/

к/ бокс                                         - 3 ученика /момчета/

л/ карате                                       - 3 ученика /момчета/

3. Възлага на Кмета на Община В.Търново да изготви мотивирано предложение до Министъра на образованието, младежта и науката след съгласуване с Министъра на физическото възпитание и спорта за откриване на Спортно училище в гр. Велико Търново, считано от новата учебна 2012/2013 година.

 

ВЯРНО:                                                                 

         /Диляна Милева /                                        

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ