Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 16 от 29.03.2012 г. Решение № 156

Решение № 156

Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.03.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на ОбСНВ Велико Търново за 2011 г. и План за действие за 2012 г. в изпълнение на Програма за борба с наркотиците и наркоманиите 2009-2012 г. на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 156

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 21 и 22 от Правилника за организация дейността на Националния съвет по наркотични вещества и чл. 2, т. 1 от Правилата за организация на дейността на ОбСНВ Велико Търново, Великотърновски общински съвет приема:

1. Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества през 2011г.

2. План за действие за 2012 г. за изпълнение на Програма за борба с наркотиците и наркоманиите в Община Велико Търново (2009-2012 г.)

 

Приложения:

1. Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества Велико Търново за 2011 г. в изпълнение на Програма за борба с наркотиците и наркоманиите 2009-2012 г.

2. План за действие за 2012г. в изпълнение на Програма за борба с наркотиците и наркоманиите 2009-2012 г.

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                       

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ