Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протoкол № 17 от 10.04.2012 г. Решение № 180

Решение № 180

Препис-извлечение от Протокол № 17

от заседание на Общински съвет,

проведено на 10.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Преписка с Вх. № 02-36/ 28.12.2011 г. за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Маринела Хариева Филипова с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. “Толедо” № 4, ет.3, ап. 11.

 

РЕШЕНИЕ № 180

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид Решението на Административен съд – гр. Велико Търново, становището по компетентност на Директора на ТП на НОИ и размера на задължението, Великотърновски общински съвет:

 

Дава мнение да се опрости задължението в размер на 1775,25 лв. на лицето Маринела Хариева Филипова, тъй като същото представлява събираемо държавно вземане.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ