Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г. Решение № 186

Решение № 186

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на Програма за дейността на служителите – експерти осъществяващи контролна дейност към отдел “Финансово управление и контрол” на Дирекция “Финансово управление контрол и методология” за отчетната 2012 година.

 

РЕШЕНИЕ № 186

 

На основание чл.21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.3, ал.1 и чл.4, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Великотърновски общински съвет:

      

Одобрява Програма за дейността на главните експерти осъществяващи контролна дейност към отдел “Финансово управление и контрол” на Дирекция “Финансово управление контрол и методология” за отчетната 2012 година.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (186-Plan_proverki_2012.pdf)186-Plan_proverki_2012.pdf[Програма за дейността на главните експерти осъществяващи контролна дейност към отдел “Финансово управление и контрол” на Дирекция “Финансово управление контрол и методология” за отчетната 2012 година]74 Kb